Засновники

НОСОВ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ

Академік

ініціатор створення, засновник, академік і перший президент Української технологічної академії, відомий учений в галузі матеріалознавства і технології хімічних волокон, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки України.

ЛОЗОВИК МИКОЛА ТЕРЕНТІЙОВИЧ

Академік

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник. Голова правління ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу".  З 1993 року академік УТА (відділення "Технології целюлозно-паперової промисловості"), член Президії УТА.

ГУРНАК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Академік

заслужений працівник промисловості України. З 2000 року академік УТА (відділення "Технології харчової промисловості").

СКРИПНИК ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Академік

доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації технологічних процесів та комп'ютерних систем Київського національного університету технологій та дизайну. Заслужений діяч науки і техніки України.З 1992 року академік УТА, керівник галузевого відділення "Технології інформатики, інженерних мереж життєзабезпечення та автоматизація виробництва", віце-президент УТА.

ПІДНЕБЕСНИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Академік

Кандидат еконо­мічних наук, професор. Заслужений працівник промисловості України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки. Док­тор технічних наук, віце-президент УТА. Гене­рал-полковник Міжнародного Союзу Козацт­ва.З 1993 року академік УТА, керівник відділен­ня "Технології гуми, латексів і виробів з них".

АНЦІФЕРОВ АНДРІЙ ВАДИМОВИЧ

Академік

Доктор технічних наук, заступник директора УкрНДІ гірничої геології, геомеханіки та маркшейдерсь­кої справи НАН України. З 1997 року академік УТА (відділення "Економіка нових технологій").

Академік

Доктор технічних наук, професор. Заслужений працівник народної освіти України. З 1995 року і до сьогодні є Президентом УТА.

Розміщення на сайті

Заявка на розміщення

Для розміщення інформації на сайті необхідно зареєструватися та подати заявку.

Подати заявку

Зателефонувати, написати листа або завітати